Om föreningen

"Föreningen Eljarödsbadet" bildades vid ett möte i Eljaröds Bygdegård 19/1 2020. Det är en idéell förening som har ett tydligt syfte: Vi vill att badet ska få leva kvar och vara en attraktiv samlingsplats för folket i trakten och tillresande.


Då i januari 2020 hotades badet av nedläggning, så vi försökte övertyga politikerna om hur viktigt badet är för så många. Det var knappast svårt att hitta argument. Tänk bara på hur många barn som lärt sig simma just här. Tänk på all glädje och lek som denna lilla plats har bidragit med. För att inte tala om vad det betyder för folkhälsan med rörelse och motion för gammal som ung.


Och våra ansträngningar gav resultat. Idag är både bassängen och omklädningsrummen totalrenoverade och vi har fått en ny värmepump för uppvärmning av vattnet. December 2021 tecknade vi ett avtal med kommunen om gemensam drift och när badet öppnade för säsongen 11/6 2022 var det vi som ansvarade för bland annat kiosken och skötsel av grönytor. Vi lägger också mycket kraft på att marknadsföra badet, framförallt på digitala plattformar. Ingen mening att ha ett fantastiskt friluftsbad om ingen känner till det. 


Det engagemang som fick Eljarödsborna att sätta spaden i jorden på 40-talet lever kvar och nu när vi driver badet tillsammans med kommunen, så känns det lite som att cirkeln är sluten. Vi vill att du som kommer till badet skall känna dig välkommen och att besöket stärker dig både till kropp och själ. Det är därför vi finns.

Styrelsen

Ordförande: Andreas Rydbacken

Sekreterare: Anders Richert

Kassör: Jennifer Forsberg

Medlemsansvarig: Johanna Persdotter Rahl

Personalansvarig: Lena Ekstrand

Sponsoransvarig: Hanseric Jonsgården
Ansvar för humleodlingen: Ingrid Ståhl

Ledamot: Christel Aspegren

Suppleant: Vincent Persson

Suppleant: Olof Ståhl

Kontakta oss

OBS! Alla frågor om simskolan besvaras av Tomelilla kommun.
Läs mer på denna länk

 
 
 
 

Föreningens stadgar:

Hanserics berättelse från firandet av badets 50-årsjubileum 1990:

Verksamhetsberättelse 2023: